Noli-Fili

Ang Kahalagahan ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo

Ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay isa sa pinaka-importanteng mga akda ni Jose Rizal. Ito ang mga nobelang nagbukas ng mata ng mga tao tungkol sa buhay ng mga tagalog sa ilalim ng pagkakabihag ng espanya. Noli Me Tangere, Dito nagsimula ang kwento ni Ibarra na naging kinatawan ni Rizal sa nobela dahil sa kanyang mga ideya ng reporma. Ito ay binatikos ng mga prayle at binigyan pa si Rizal ng sulat na nagsasaad ng layuning patayin siya. Naging kasalanan ang pagbasa nito tulad ng sinabi ng mga prayle sa kanilang mga simbahan. Ipinagbawal ito mapunta sa sirkulasyon dahil ito ay umaatake sa simbahan at mga kastila.

Sunod, El Filibusterismo ang kasunod ng Noli Me Tangere. Si Rizal na ang nagsabi na sa pagsulat niya ng Noli Me Tangere ay parang pagpapatiwakal. Dito nagiba ang pananaw ni Rizal pagkatapos ng ginawa ng mga kastila sa kanyang unang nobela at ang pangyayari sa Calamba. Nanghinayang si Rizal na pinatay niya si Elias at hindi si Ibarra ito ang patunay na wala nang kasunod ang Noli kung sakali. Ang pagiisip ni Rizal ay napunta na sa pagiging Rebolusyonaryo mula sa pagiging repormista. Pero kahit na puno ng galit si Rizal nung mga panahong iyon ay isinulat pa din niya ang nobela ng hindi para sa pagganti ngunit para sa kapakanan ng lahi niya. Muntik na ngang hindi matapos ang nobela dahil sa kakulangan ng pondo pero si Valentin Ventura ay tumulong. Ngunit ang nobela pa rin ay napilitang paikliin ni Rizal. Ito ay dekidado para sa GOMBURZA. Sa nobelang ito aya napakita ni Rizal na bukas na ang isip niya sa rebolusyon sa pamamagitan ni Simoun. Kaso madami ang nagtataka kung bakit binigo ni Rizal ang rebolusyon ni Simoun. Ito ay sa kadahilanang kailangan paghandaan ito at ito ay dapat gawin sa kapakanan ng nakakarami at hindi pansarili lamang.

Hanggang sa ngayon ang mga nobelang ito ay nagsisilbing palatandaan sa mga nangyari nung nakaraan. Napakadaming matutunan sa mga nobelang ito tulad ng mga ideya ng reporma, rebolusyon at kasaysayan na may halong piksyon. Itong mga nobelang ito ang magtataguyod sa ating pagiging patriotiko o makabayan hanggang sa kinabukasan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s