Mahalagang Yugto

7 Mahalagang Yugto sa Buhay ni Rizal

  • Mula kapanganakan hanggang sa pag-aaral sa Binan (1863 – 1872) : nalaman niya kung anong katarungan ang meron sa Pilipinas dahil sa pagkabilanggo ng kanyang ina at pagpatay sa GOMBURZA
  • Pag-aaral sa Ateneo Municipal (1872-1877) –   ang pantay na trato sa kanya at ang nais na maging Kastila.
  • Pag-aaral sa UST (1877-1882) – ang diskriminasyon ng mga prayleng Kastila
  • Unang Pangingibang Bansa (1882-1887) – naranasan ang pagiging malaya, ganap na repormista si Rizal
  • Pangalawang Pangingibang Bansa (1888-1891) – patuloy na pagmamalupit ng mga Kastila, Calamba incident, pagiging rebolusyonaryo niya
  • Pagtatatag ng La Liga Filipina, Pagpapatapon sa Dapitan (1892-1896) at pagtungo bilang Boluntaryong doktor sa Cuba – pagtatag ng La Liga, pagpapaunlad ng Dapitan at ang pagtanggi sa himagsikan.
  • Paglilitis at Pagbaril saLuneta – ang paghatol kay Rizal ng kamatayan ng Spanish Cortes sa salang rebelyon, pag-atake sa relihiyon, prayle at Espanya
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s